Fusion 360

Utdanningsmål: Du vil tilegne deg kunnskap for å lage og redigere avanserte og komplekse 3D-modeller.
Du vil lære deg å betjene CAD program Fusion 360 og de spennende mulighetene som finnes i programmet.
Du blir kjent med prosedyrene for rask produksjon av 3D-modeller.
Sammen skal vi legge grunnlaget for å realisere dine fremtidige ideer på en fornuftig og effektive måte.

Kursinnhold:

Grunnlegende kjennskap
prosjekthåndtering
2D sketching
Constraints
Parameters
Data import
Solid modellering
T-spline modeling / skulptering
Redigering
Forsamlinger (assemblies)
Komplekse 3D modeller
Animasjon
Realistiske bilder med rendering (materials, environment, lightning)
2D tegninger / presentasjon

Varighet: 2 dager Fra klokken 9.00 – 15.00

Oppstart
Kurset starter
Varighet : 2 dager
Priser

Andre :kr 8000,-

Påmelding til kurs