Autodesk Revit Architecture

Kurset er rettet mot de som vil lære grunnprinsippene og arbeidsmetodikk i Autodesk Revit Architecture.

Utdanningsmål: Kurset gir deltagerne en effektiv opplæring i BIM- og konstruksjonsprogrammet Autodesk Revit. Ønsker du å komme raskt i gang med Autodesk Revit Architecture er dette kurset for deg.  Vi tar kursdeltakerne gjennom hele prosessen fra 3D modellering av en bygning til ferdige arbeidstegninger.

Kursinnhold:

Arbeide med objekter
Vegger
Dører/Vinduer
Trapper og rekkverk
Tak
Dekker
Fasader, Snitt og Perspektiv
Innredning
Topografi
Dokumentasjon som detaljer og datalister
Tegningsadministrasjon

Varighet 3 dager Fra klokken 9.00 – 15.00

 

Oppstart
Kurset starter
Varighet :3 dager
Priser

Andre :kr 9.200

Påmelding til kurs