Autocad 3D modellering

Kurset Autocad 3D modellering henvender seg til alle brukere av AutoCAD som vil komme i gang med 3D modellering.

Utdanningsmål: Etter endt kurs skal kursdeltakeren kunne: Konstruere 3D modeller, Lage snitt og riss. Bruke egendefinerte koordinatsystemer. Generere perspektiv.

Kursinnhold: Koordinatsystemer, bruk av UCS. Betrakte modellen fra flere vinkler samt lage perspektiver. Modellering av 3D Solider. Produsere 3D Solider ut av en eksisterende 2D tegning. Redigering av 3D Solider. Produksjon av Riss og Snitt, ut fra en 3D modell. Målsetting og teksting av Riss og Snitt i PaperSpace

Varighet: 2 dager Fra klokken 9.00 – 15.00

Oppstart
Kurset starter
Varighet :2 dager
Priser

Andre :kr 7.500

Påmelding til kurs